مشاوره خانواده

خانواده را نمی توان فقط یک گروه صرفا قراردادی تلقی کرد بلکه یک واحد اجتماعی اولیه از مناسبات انسانی است و مبتنی بر پیوند هایی است که ریشه در طبیعت و فطرت انسان دارند. در جوامع مختلف روابط زوجی ارزش زیادی دارند به طوری که بیشتر از ۸۰% از افراد طلاق گرفته دوباره ازدواج می […]...

زوج درمانی

زوج ها به دلایل زیادی چون دعوا و ستیزه های شدید، مشکلات ارتباطی، نارضایتی جنسی و خیانت به دنبال مشاوره می روند. پیشنهاد ما این است که به محض این که نارضاتی رخ داد به مشاور مراجعه کنید، چرا که هر چه از نارضایتی ها و اختلافات شما بگذرد و چاره ای برای آن نجویید […]...