فرزانه شجری

دکترای روانشناسی

مدرس دانشگاه
عضو نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره
فعال در سامانه رسا ایرانیان
درمانگرشناختی – رفتاری (CBT)
مقابله درمانگر در کاهش استرس بیماران جسمی ( دیابت، فشارخون، بیماری قلبی عروقی و …)
طرحواره درمانگر
مدرس مهارت های زندگی و مهارت های زناشویی
مهارت حرفه ای در درمانهای غیردارویی سوء مصرف مواد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.