مهرنوش سبزیان

مهرنوش سبزیان

کارشناس ارشد روانشناسی مشخصات روان درمانگر با 8سال سابقه کار در زمینه اختلالات اضطرابی،وسواس ها ، ترس ها و افسردگی با رویکرد CBT 15 سال سابقه کار با کودکان ، بازی درمانگر کودک دوره های تخصصی گذرانده شده دوره تخصصی CBT(رفتار درمانی شناختی) (دکتر مژگان صلواتی) سوپرویژن درمانی وسواس عملی و فکری(دکتر...