یاسمن رحیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


تحصیلات

اخذ کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

موضوع پایان نامه: مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد به اعتیاد در دانشجویان اخذ کارشناسی در رشته آمار از دانشگاه شهید بهشتی

دوره ها و مهارتهای تخصصی

 • گذراندن دوره مربیگری مهارت های ازدواج مؤسسه مدت
 • گذراندن دوره های
 • اصول و مبانی درمان شناختی رفتاری
 • طرحواره درمانی
 • درمان افسردگی مبتنی بر اصول شناختی – رفتاری
 • درمان وسواس مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری
 • زوج درمانی شامل
 • مشاوره ازدواج
 • طلاق
 • خیانت زناشویی
 • شکست عاطفی

در کلینیک شناختی رفتاری دکترحمیدپور زیر نظر دکتر حسن حمیدپور

مهارت در درمان زوجین

 • مشاوره ازدواج
 • مشاوره طلاق
 • خیانت
 • شکست عاطفی

مهارت در درمان

 • اختلالات اضطرابی و وسواس
 • افسردگی

مهارت در اجرای آزمونهای روانی و تفسیر آنها به شرح زیر:

آزمون شخصیت چند وجهی مینه سوتا MMPI

آزمون میلون MCMI

پرسشنامه طرحواره درمانی

آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on)

آزمون هوش هیجانی برادبری-گریوز