مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رویش اندیشه با کادری مجرب و متخصص دارای کلینیک های پزشکی و درمانی می باشد.

درمان فردی

 • اضطراب
 • افسردگی
 • فوبیا
 • وسواس
 • روابط میان فردی
 • اعتماد به نفس
درمان زوجی

درمان زوجی

 • خانواده درمانی
 • زوج درمانی
 • مشاوره پیش از ازدواجپ
 • مشاوره پیش از طلاق
 • بهبود روابط زوجی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

مشاوره شغلی

مشاوره شغلی

روانکاوی

روانکاوی و روان تحلیلی

کودک و فرزند پروری

کودک پروری

فرزند پروری

بازی درمانی

بازی درمانی

روانپزشک

روانپزشک