مرجان دخت میرمحمدعلی

دکتری روانشناسی بالینی


 

مشخصات فردی

شماره پروانه نظام روانشناسی :3787

سوابق تحصیلی

ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سالهای تحصیلی نام مرکز یا واحد دانشگاهی
1 دکتری روانشناسی بالینی 93-تا کنون97 دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 90-92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد  علوم و تحقیقات تهران
3 کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی 72-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران مرکز

سوابق کاری و اجرایی

ردیف  نام محل کار عنوان شغلی سال های اشتغال
1 مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره رویش اندیشه موسس و روانشناس 93 تاکنون
2 استاد دانشگاه    

سوابق پژوهشی

ردیف عناوین پژوهشی سال پژوهش استاد راهنما  نام مجله
1 بررسی رابطه قرابت فرهنگی همسران در رضایت زناشویی (پایان نامه) 75-76 دکتر حسن پاشا شریفی _____
2 تعیین همبستگی اختلالات شخصیت و طرحواره های ناکارآمد بر رضایت زناشویی (پایان نامه) 92  دکتر علی اصغراصغرنژاد فرید Advances in        environmental biology, ISSN. 1995-0756
3 تحلیل کیفی نیازهای روانی اجتماعی جانبازان اعصاب و روان و تعیین مداخله اثر بخش درمان شناختی رفتاری و ACT و ارزیابی پژوهشی این مداخلات(پایان نامه) 97-98  دکتر علی اصغراصغرنژاد فرید  
4 مقاله مروری درباره بیماری مولتیپل اسکلروزیس   95 مرجان میرمحمدعلی مجله علمی-پژوهشی عدالت
5 مقاله بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کاهش  اضطراب امتحان و افزایش خودکارآمدی عمومی نوجوانان   95 مرجان دخت میرمحمدعلی مجله علمی-پژوهشی عدالت
6  مقاله اثربخشی  طرحواره درمانی بر کاهش اضطراب وافسردگی  در افراد دارای اختلال  افسردگی اساسی   95 مرجان دخت میرمحمدعلی مجله علمی-پژوهشی عدالت

سوابق اجرایی کارگاه های روانشناسی

ردیفنام کارگاهسال اجرا
1کارورزی1393-1396
2رفتار درمانی شناختی1394-1396
3طرحواره درمانی1393
4کاپلان خوانی1395
5آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-51395
6سکس تراپی1394-1396
7چهره شناسی1394-1395
8روانشناسی مهاجرت1395
9آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-51395
10رفتار درمانی دیاکتیک1394-1396
11زوج درمانی بر اساس CBT1396
12مشاوره پیش از ازدواج1396
13آزمونهای روانشناختی و فرافکن1395-1396
14فرزند پروری1396
15مصاحبه تشخیصی1395
16رفتار درمانی شناختی1397
17درمان مبتنی بر تعهد اکت1399
18دوره سی بی تی مقدماتی1399
19دوره سی بی تی پیشرفته1399

 

مقالات


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر نیازهای روانی-اجتماعی جانبازان


شبکه اجتماعی

Dr.m.mirmohammadi