مرجان دخت میرمحمدعلی

دکتری روانشناسی بالینی


 

مشخصات فردی

شماره پروانه نظام روانشناسی :3787

سوابق تحصیلی

ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سالهای تحصیلی نام مرکز یا واحد دانشگاهی
1 دکتری روانشناسی بالینی 93-تا کنون97 دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 90-92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد  علوم و تحقیقات تهران
3 کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی 72-75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران مرکز

سوابق کاری و اجرایی

ردیف  نام محل کار عنوان شغلی سال های اشتغال
1 مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره رویش اندیشه موسس و روانشناس 93 تاکنون

سوابق پژوهشی

ردیف عناوین پژوهشی سال پژوهش استاد راهنما  نام مجله
1 بررسی رابطه قرابت فرهنگی همسران در رضایت زناشویی (پایان نامه) 75-76 دکتر حسن پاشا شریفی _____
2 تعیین همبستگی اختلالات شخصیت و طرحواره های ناکارآمد بر رضایت زناشویی (پایان نامه) 92  دکتر علی اصغراصغرنژاد فرید Advances in        environmental biology, ISSN. 1995-0756
3 تحلیل کیفی نیازهای روانی اجتماعی جانبازان اعصاب و روان و تعیین مداخله اثر بخش درمان شناختی رفتاری و ACT و ارزیابی پژوهشی این مداخلات(پایان نامه) 97-98  دکتر علی اصغراصغرنژاد فرید  
4 مقاله مروری درباره بیماری مولتیپل اسکلروزیس   95 مرجان میرمحمدعلی مجله علمی-پژوهشی عدالت
5 مقاله بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کاهش  اضطراب امتحان و افزایش خودکارآمدی عمومی نوجوانان   95 مرجان دخت میرمحمدعلی مجله علمی-پژوهشی عدالت
6  مقاله اثربخشی  طرحواره درمانی بر کاهش اضطراب وافسردگی  در افراد دارای اختلال  افسردگی اساسی   95 مرجان دخت میرمحمدعلی مجله علمی-پژوهشی عدالت

سوابق اجرایی کارگاه های روانشناسی

ردیف نام کارگاه سال اجرا
1 کارورزی 1393-1396
2 رفتار درمانی شناختی 1394-1396
3 طرحواره درمانی 1393
4 کاپلان خوانی 1395
5 آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 1395
6 سکس تراپی 1394-1396
7 چهره شناسی 1394-1395
8 روانشناسی مهاجرت 1395
9 آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 1395
10 رفتار درمانی دیاکتیک 1394-1396
11 زوج درمانی بر اساس CBT 1396
12 مشاوره پیش از ازدواج 1396
13 آزمونهای روانشناختی و فرافکن 1395-1396
14 فرزند پروری 1396
15 مصاحبه تشخیصی 1395
16 رفتار درمانی شناختی 1397
17 درمان مبتنی بر تعهد اکت 1399
18 دوره سی بی تی مقدماتی 1399
19 دوره سی بی تی پیشرفته 1399

 

مقالات


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر نیازهای روانی-اجتماعی جانبازان


شبکه اجتماعی

Dr.m.mirmohammadi