سمیه میرمحمدعلی

مشاور زوجین


تاریخ تولد: 3 / 5 / 1359

 محل تولد تهران

سوابق تحصیلی

لیسانس : رشته مشاوره و راهنمایی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن . ورودیه :1389_فارغ التحصیل سال 1392

 فوق لیسانس : رشته مشاوره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن –ورودیه:1393 _ فارغ التحصیل سال  1396

موضوع پایان نامه فوق لیسانس : بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زوجی به شیوه گروهی برکاهش دلزدگی زناشویی و افزایش صمیمیت زناشویی زوجین

دوره های علمی-آموزشی و کارگاه های تخصصی

– اتمام دوره ی کارورزی با “رویکرد شناختی-رفتاری(CBT)” به مدت 500 ساعت در مرکز روان شناختی و درمانی رویش اندیشه

– شرکت و اخذ گواهی کارگاه اموزشی طرحواره درمانی(schema therapy) به مدت 50 ساعت در مرکز خدمات روانشناسی و درمانی رویش اندیشه

– شرکت و اخذ گواهی کارگاه اموزشی درمان شناختی-رفتاری(CBT)به مدت 50 ساعت در مرکز خدمات روانشناسی و درمانی رویش اندیشه

– شرکت و اخذ گواهی کارگاه اموزشی رفتار درمانی دیالکتیک   به مدت 150 ساعت  در مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره رویش اندیشه

–  شرکت و اخذ گواهی کارگاه اموزشی آزمونهای روانی و شخصیت  به مدت 60 ساعت مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره رویش اندیشه

– شرکت و اخذ گواهی کارگاه اموزشی مشاوره پیش از ازدواج  به مدت 20 ساعت در مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره رویش اندیشه

– شرکت و اخذ گواهی کارگاه اموزشی “سکس تراپی ”  به مدت 60 ساعت درمرکز خدمات روانشناختی و مشاوره رویش اندیشه

– شرکت و اخذ گواهی کارگاه اموزشی “چهره شناسی” به مدت  20 ساعت درمرکز خدمات روانشناختی و مشاوره رویش اندیشه

– شرکت و اخذ گواهی کارگاه آموزشی ” هیپنوتراپی” به مدت 70 ساعت درانجمن هیپنوتیزم ایران

– شرکت و اخذ گواهی کارگاه آموزشی ” مشاوره آنلاین” به مدت 20 ساعت در پژوهشگاه زنان دانشگاه الزهرا

سوابق شغلی

عنوان فعالیتنوع فعالیتمحل کاردوره زمانی کار
مشاور هیپنوتراپیستمرکز روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه94 تا کنون

توانمندی ها و مهارت ها

اخد گواهی نامه  دوره آموزشی  مرکزسطح آشنایی
Word officeمجتمع فنی تهرانعالی
accessمجتمع فنی تهرانخوب
Power pointمجتمع فنی تهرانعالی
Photo shopمجتمع فنی تهرانعالی
زبان انگلیسیسفیرUpper-intermediate